Com anys anteriors, el nostre centre ofereix als seus alumnes la possibilitat de presentar-se a l’A2 d’anglés  i francés. Esta és una prova que serveix per a acreditar el Nivell A2 de competència lingüística, tal com es defineix en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Esta prova està regulada per l’Orde 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat del Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat
Valenciana.

Per a què serveix la prova homologada?

1. Permet l’obtenció del certificat del Nivell A2 dels idiomes estrangers cursats en els centres docents.
2. Permet accedir al primer curs del Nivell B1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen en les escoles oficials d’idiomes. En cap cas suposa l’obtenció d’una plaça en les escoles oficials d’idiomes, perquè per a això s’ha de seguir el procediment establert quant a preinscripció i matrícula.

Qui es pot presentar?

Tot alumne que tinga, almenys, setze anys complits l’any natural de la realització de la prova i estiga matriculat en el centre en el curs de la realització de la prova.

Com s’estructura la prova homologada?

La prova homologada s’estructura en quatre parts, que avaluen les destreses següents: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO).

Tots els alumnes que estigueu interessats parleu amb el vostre professor/a d’anglés i francés i passeu per secretaria el més prompte possible.

Temini d’inscripció: Del 18 de desembre de 2017 al 9 de gener del 2018.

Ací teniu més informació:

1.- GUIA DE L’ALUMNE

2.- CALENDARI PROVA

 

En el nostre centre les proves seran:

  1. A2 Francés: dijous 8 de febrer de 2018, de 8.30 a 11.15h a l’edifici del c/ Madrid.
  2. A2 Anglé: dilluns 12 de febrer de 2018, de 8.30 a 11.15h a l’edifici del c/ Madrid

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

M José Juste

Jornadas de Puertas Abiertas 2024-2025
Admisión San Jaime Moncada 2024-2025
classroom San Jaime Moncada
Empresas Colaboradoras Ciclos Formativos
CARTA ERASMUS

Pastoral

Pastoral