INTRODUCCIÓ D’APB (APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES)

L’aprenentatge per projectes és un enfocament multidisciplinari que estimula el treball cooperatiu, construint sobre les fortaleses dels estudiants i permetent-los explorar les seues àrees d’interés dins del marc del currículum. Les estratègies d’este mètode s’aproximen a les del constructivisme, teoria en què l’alumnat aprén construint noves idees o conceptes, basant-se en els seus coneixements previs. Esta evolució prové de treballs de psicòlegs i educadors com a Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget, John Dewey i William H. Kilpatrick. A més, ja a finals dels anys 60, l’educació va donar un impuls fort al comprometre’s activament en els projectes i les experiències d’aprenentatge per a  “aprender fent”.

Utilitzar projectes com a part del currículum no és un concepte nou i els docents ho incorporen ben sovint als seus plans de classe, però el Treball per Projectes és diferent, perquè es tracta d’una estratègia educativa integral. En la societat actual, adquirix més valor, ja que els professors treballen amb grups de xiquets que tenen estils d’aprenentatge molt distints, ja siga per diferències ètniques, culturals o nivells d’habilitat i que, a més, estiguen aprenent anglés com a segona llengua. L’aprenentatge basat en projectes facilita la introducció d’una varietat d’oportunitats d’aprenentatge en l’aula de classe. El fet de que els alumnes puguen triar el tema del projecte els motiva ja que poden relacionar-ho amb les seues pròpies experiències.

Este mètode és el desenrotllat tradicionalment en Formació Professional (ara Cicles Formatius) i sempre ha donat excel·lents resultats amb tots els alumnes.

 

Durant el curs 2017/18 el departament d’Administració i Finances va posar en marxa un Projecte d’Innovació concedit per la Conselleria d’Educació cridat “Cooperació entre families professionals d’enllustres formatius per una ciutadania solidària “. El dit projecte consistia en l’Aprenentatge Empresarial basat en la cooperació entre les distintes famílies professionals del centre implicant amb això a tota la comunitat educativa, alumnes, professors, famílies i empreses.

En el present curs, 2018/19 s’ha iniciat un Aprenentatge Basat en Projecte en el departament de Fabricació Mecànica, amb els alumnes de 1r de Disseny, també implicant tots els professors i assignatures.

En el dit Projecte es va a dissenyar una màquina – cabrestant, amb els seus plans, impressió 3D d’algunes peces, fabricació per arrancada de borumballa, fosa o soldadura de la resta, muntatge i presentació del producte final.

En un futur s’està estudiant introduir la metodologia en altres departaments i nivells. En tot cas, no s’abandona mai la realització d’exàmens, amb una nota mínima, perquè considerem que la innovació i el rigor no estan renyits.