Història

El Centre privat Concertat Sant Jaume Apòstol és un centre Educatiu que naix de la Parròquia, per la dècada de 1960, al servicio de l’educació en valors dels nostres xiquets i jóvens. 

El nostre Centre naix de l’esforç de la Comunitat i orienta el seu servicio a la Comunitat de què naix. 

Som un Centre privat, la qual cosa ens permet tindre el nostre propi Ideari Educatiu, l’objectiu fonamental del qual és l’educació integral dels nostres alumnes des dels principis evangèlics i constitucionals. 

El nostre projecte educatiu es basa en l’educació per i per a la llibertat. 

El nostre Ideari ens dota de Caràcter propi i això ens diferencia.

 Però som, també, un Centre concertat. Totes les nostres ensenyances, totalment o parcialment, estan concertades amb l’Administració Pública. Tal característica permet definir-nos com un centre obert a totes les classes socials i, encara, a tots els pensaments sempre que accepte i respecte nostre Ideari.

Comprenem pràcticament tota l’ensenyança no universitària. Disposem d’aules d’Infantil (de tres a sis anys) , de Primària (de sis a dotze anys) , de Secundària (de dotze a setze anys) , de Batxillerat (de setze a díhuit anys) i de Cicles Formatius de Grau Mitjà (de setze a díhuit anys) i de Grau Superior, situats en tres edificis diferents.

  • Infantil i Primària en el carrer Doctor Duran.
  • Secundària i Batxillerat en el carrer Madrid. 
  • Cicles Formatius en el carrer d’Ausias March.

Escut

escudo

No és infreqüent que les institucions educatives tinguen el seu escut i el seu lema. La nostra no és una excepció.

 Des dels orígens del Patronat d’Educació i Cultura, antecedent del Centre Concertat Sant Jaume Apóstol, té el seu escut i posseïx el seu propi lema. En el nostre cas, escut i lema conformen una única simbologia, expressió del nostre Ideari Educatiu.

 Presidix, corona, comprén l’escut el fènix, al·legoria que invita a pensar en la transformació que patix l’home a través de la cultura. De les cendres a la saviesa. 

L’escut apareix clarament dividit en quatre parts. 

En la part superior esquerra la Creu de Santiago, de Sant Jaume, Patró de la nostra Ciutat, i que dóna nom a la nostra Parròquia, en la que s’engrana física i espiritualment el nostre Col·legi. 

La Creu com a símbol cristià, com referent de la nostra educació en valors cristians. Valors que conformen el nostre projecte educatiu.

En la part superior dreta el cresol il·luminant l’esforç individual per aprendre, per elevar-se intel·lectualment, per conéixer les obres escrites dels grans mestres de la humanitat, per passar de la ignorància a la saviesa, en definitiva, per esforçar-se a ser persona.

En la part inferior esquerra ens apareix l’emblema olímpic, clara referència a la importància de l’esport, de l’esforç físic, en la formació integral de la persona.

I finalment, en la part inferior dreta, les quatre barres, traslladades d’escut del Rei Jaume I al nostre, en una clara referència de pertinença a la Comunitat Valenciana. 

I tot això encotillat davall el lema “la tasca més divina de totes és la formació cultural de la joventut”.

 J.M.P.