Són activitats complementàries aquelles que es realitzen dins de l’horari lectiu. Són activitats organitzades pels departaments pedagògics i estan recollides en les programacions didàctiques; aquestes activitats es diferencien de la resta d’activitats lectives de moment, l’espai i els recursos que utilitzen. Amb elles es pretén dinamitzar la vida acadèmica, cultural i esportiva del nostre col·legi i fomentar els valors de la convivència, la solidaritat i el respecte. S’intenta que l’alumne isca del seu entorn habitual i de l’aula, i que conega la realitat que l’embolica.

ENLLAÇ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: Act. Complementárias 19-20

Nota: El calendari proposat pot ser canviat per necessitats organitzatives de les Empreses i Organismes que es visitaran.

Si durant el curs hi haguera alguna activitat que es considere interessant, es tindria en compte la possibilitat de la seua realització.