Este servei es presta per als alumnes d’Infantil i Primària durant tot el curs escolar en horari de 07:45 h a 09:00 h, i l’accés es realitza pel C/ Dr. Daniel Durán, núm. 13.

La quota mensual per a aquells alumnes que utilitzen diàriament el servei de  matinera és de 45 EUR/mes per mitjà de rebut domiciliat. Per a ús esporàdic del servei la quantia és de 6 EUR/dia.