Mitjançant la plataforma *ALEXIA es millora substancialment la relació entre els pares i el col·legi agilitant la informació que els pares reben sobre els seus fills. En ella es pot:

Consultar les faltes d’assistència (i justificar-les en el moment)

   Dates d’exàmens

   Qualificacions de controls

   Interactuar amb el tutor demanant entrevistes, contestant qüestionaris, etc.

   Tasques

   Galeries (Fotos, documents…)

Accés per ordinadorhttps://web2.alexiaedu.com/ACWeb/LogOn.aspx?key=9nVFMZLSiXg%3d

Telèfons intel·ligents i *Tablets: Buscar Alexia Família en *GooglePlay o en la *AppStore per a instal·lar l’aplicació. L’aplicació sol·licitarà el codi del centre, aquest codi és: gus6

En cas de tindre problemes amb l’accés a *Alexia, enviar un correu electrònic a sanjaime@sanjaimemoncada.es

Per a més informació es poden descarregar els següents documents:

 

1.- Carta informativa pares.

2.- Manual d’ajuda als usuaris d’Alexia.

3.- Manual per a usuaris App Alexia.