Homologació B1 Valencià JQCV

Poden sol·licitar l’homologació amb el certificat de nivell B1 de coneixements de valencià de la JQCVels alumnes i antics alumnes que hagen cursat i aprovat l’assignatura de valencià en els cursos i etapes educatives següents:

  1. En tots els cursos d’Educació General Bàsica.
  2. En tots els cursos de l’Educació Primària i de l’Educació Secundària Obligatória.
  3. En almenys 3 cursos entre els 3 de BUP i COU, als quals s’equiparen 3° i 4° de E.S.O. i 1r i 2n de Batxillerat a l’efecte d’aquesta homologació.
  4. En el primer grau de formació professional i en dos cursos del segon grau de formació professional.

Lloc de tramitació: Conselleria d’Educació (Av. de Campanar núm.32, 46015 València – Tlf: 963 86 60 00)