Infantil

El segon cicle d’Educació Infantil és una etapa educativa no obligatòria que abasta dels 3 als 6 anys. El nostre centre té 6 unitats d’Educació Infantil, 2 classes de cada nivell: 3 anys, 4 anys i 5 anys, totes elles concertades.

El nostre alumnat és atés per un total de 7 professores, 6 d’elles tutores i una de suport, així com el responsable del Departament d’Orientació i la Professora de Pedagogia Terapèutica.

Els objectius i continguts d’aquesta etapa educativa s’estableixen en tres blocs que es treballen  de forma globalitzada i estan estretament interrelacionats.

El programa lingüístic que s’aplica en l’etapa d’Infantil és el PEPLI(Programa d’Educació Plurilingüe d’Intercultural)

Primària

Aquesta etapa educativa  va des dels 6 fins als 12 anys al llarg de tres cicles de dos cursos cadascun. En el nostre centre, hi ha 3 unitats per nivell, amb un total  de 18 unitats, totes elles concertades.

L’alumnat és atés per un claustre de 38 professors, així com el responsable del Departament d’Orientació i la professora de Pedagogia Terapèutica.

El programa lingüístic que s’aplica en l’etapa de primària és el PEPLI(Programa d’Educació Plurilingüe d’Intercultural)