EQUIP DIRECTIU

Director Pedagògic d’Etapa: Víctor Esteve García

Cap d’Estudis d’Etapa: Francisco Ibáñez Marco

ALTRES ÒRGANS UNIPERSONALS

  • CAP DEL DEPARTAMENT ADMINISTRATIU: Ester Martínez
  • CAP DEL DEPARTAMENT TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES: Paco Ibáñez
  • CAP DEL DEPARTAMENT DE FABRICACIÓ MECÀNICA: Nacho Tordera
  • CAP DEL DEPARTAMENT DE FCT: Victor Esteve
  • CAP DEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL: Charo Capilla
  • RESPONSABLE D’EXTRAESCOLARS: Manuel Solis

HORARI DE L’EQUIP DIRECTIU

NOTA: Perquè nostra labor educativa siga més eficaç si un pare o mare vol parlar amb algun membre de l’equip directiu o tutor ha de concertar l’entrevista amb antelació.

RELACIÓ DE TUTORS/ES: Tutores Ciclos 19-20