Aquestes activitats es realitzen dins de l’horari lectiu i estan dissenyades pels tutors i especialistes amb la finalitat de millorar la compressió de l’ensenyament reglat.

 

Activitats complementàries infantil-primària 2019/2020