Sol·licitud del Títol de Batxillerat anys anteriors/fora de termini/duplicats

Els alumnes que vullguen sol·licitar el títol i es troben fora de termini, o hagen finalitzat segon de Batxillerat en cursos anteriors o desitgen sol·licitar un duplicat, hauran d’omplir la sol·licitud de títol, abonar la taxa i presentar-ho en la secretaria del centre IES Massamagrell (Av. Blasco Ibáñez n 6 de Massamagrell)

Sol·licitud del Títol de Cicles Formatius anys anteriors/fora de termini/duplicats

Els alumnes que vullguen sol·licitar el títol i es troben fora de termini, o hagen finalitzat el Cicle Formatius en cursos anteriors o desitgen sol·licitar un duplicat, hauran d’omplir la sol·licitud de títol, abonar la taxa i presentar-ho en la secretaria del centre IES Tierno Galván (Crta Benifaraig s/n de Moncada)