Uniforme escolar obligatori per als alumnes de ESO.:

  • Equipament esportiu:  Consta d’uns pantalons esportius (llarg o curt), jaqueta i samarreta.

Els uniformes es troben a la venda durant tot l’any en:

INTERSPORT – VIRSO

C\Luis Vives, núm. 6

46113 Montcada

Tlf: 961 30 17 57