La nostra llarga tradició i història ens ha portat a culminar un projecte físic diferenciador. Cada etapa educativa es troba situada en edificis diferents i separats, adaptats específicament a les necessitats pròpies de l’ensenyament reglat que s’imparteix en cada etapa educativa.

D’aquesta manera, Infantil i Primària, se situen al carrer Doctor Daniel Duran núm. 13, on es concentra el nostre alumnat de tres i dotze anys d’edat.

Secundària Obligatòria i Batxillerat s’imparteixen en les instal·lacions situades al carrer Madrid núm.7.

Els Cicles Formatius, tant de grau mitjà com de grau superior s’imparteixen al carrer Ausiàs March núm. 7.

Cada edifici està adaptat a les necessitats pròpies dels ensenyaments a les quals es destinen, amb els avantatges que això implica tant per a l’alumnat com per al professorat.

Infantil

Primària

E.S.O. i

Batxillerat

Cicles

Formatius